Badan Legislatif

Badan Legislatif

Legislatif adalah antara jentera dalam amalan kerajaan demokrasi yang menggubal undang-undang dalam sesebuah negara. Mengikut Webstar’s Third New International Dictionary, dewan perundangan merupakan satu badan yang mempunyai kuasa untuk meluluskan undang-undang. Khususnya ia merupakan satu organisasi yang mempunyai kewibawaan untuk membuat undang-undang bagi sesuatu unit politik. Walau bagaimanapun antara satu negara dengan negara yang lain di dalam sesebuah negara moden pada hari ini tidak semua badan ini menjalankan fungsi yang sama. Ini bergantung kepada bagaimana perlembagaan negara itu dibentuk. Secara umumnya, badan legislatif mempunyai beberapa fungsi utama. A.Appadorai membahagikan fungsi badan legislatif kepada empat bahagian yang utama iaitu;

 

ii.         Membuat undang-undang

Ini adalah tugas utamanya. Tugas ini melibatkan proses yang rumit dan terdapat perbezaan dari segi proses di negara-negara yang dikemukakan. Di Jerman, rang undang-undang tidak boleh dikemukakan oleh mana-mana ahli legislatif secara perseorangan, tetapi mestilah bergabung dengan faction (kumpulan yang terdiri dari lima belas orang). Dalam sistem demokratik pula, rang undang-undang boleh dikemukakan oleh mana-mana ahli legislatif.

 

ii.         Pentadbiran.

Ia bertindak sebagai pengawas dan pemeriksa, untuk menolak pandangan awam terhadap tindakan-tinddakan kerajaan dan mengkritik mereka sekiranya didapati bersalah. Tugasnya juga memecat ahli-ahlinya, meluluskan kelayakan untuk ahli-ahlinya, mengemukakan tuduhan terhadap pegawai-pegawai awam atau mengadili kes-kes tudahan terhadap negara.

 

iii.        Kewangan.

Badan ini menguasai dasar kewangan negara melalui pencukaian, pinjaman dan peruntukan. Segala perbelanjaan dan peruntukan yang diminta oleh eksekutif adalah di bawah pertimbangan badan perundangan untuk meluluskan atau tidak. Tugas ini lebih berkesan dalam sistem kabinet seperti di Britain, di mana belanjawaan diluluskan atau dibatalkan oleh badan perundangan.

 

iv.        Pengendalian ketidakpuasan.

Legislatif merupakan alat yang penting bagi masyarakat untuk mengeluarkan pendapatnya. Ini adalah fungsi penting dalam demokrasi sebagai kerajaan yang dikawal oleh pendapat umum.

(A.Appadorai : 1968: 12)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 7 other followers

%d bloggers like this: