Kelas Menengah

Kelas menengah di Malaysia boleh dikategorikan kpd 3:

a) kelas menengah baru: kumpulan profesional, pengurusan dan pentadbiran bergaji, yang menerima amanah dan kuasa daripada majikan

b) kelas menengah lama: kumpulan pemodal yang ada atau tiada kuasa atas buruh.

c) kelas menengah bawah: kumpulan pekerja kolar putih gred bawahan, kumpulan sokongan.

 

Ciri-ciri kelas menengah baru di Malaysia

a) kelas menengah generasi pertama: generasi terdahulu berlatar belakang petani dan pekerja.

b) mobilisasi inter-generasi bersifat jarak dekat dan bertahap: lebih mudah menyertai kelas paling hampir di atas daripada melangkauinya.

c) dihasilkan melalui pendidikan yang dibiayai negara/kerajaan

d) berpendapatan selesa, membentuk nouveau riche (kelas kaya baru). Asas ekonomi berasaskan gaji, tetapi amat bergantung kepada pinjaman melalui sistem kewangan.

e) berorientasikan pengguna – status sosial diukur berdasarkan pemilikan barang dan kediaman

f) bersifat ‘selamat’ yakni memberi keutamaan kepada mengekalkan status kelas generasi seterusnya, berideologi konservatif, menyokong status quo

g) status kelas belum ketara sepenuhnya dalam stail kehidupan dan sifat kepenggunaan (kehidupan seharian).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 7 other followers

%d bloggers like this: